NBA Draft: Yearly NBA Player Draft Information

National Basketball Association (NBA) Draft Picks for WSC

Draft Year   Team   Draft Round   #   First Name   Lastname   Drafted From   League

1947WSC
0
0
   Dick   O'Keefe   Santa Clara
N
1947WSC
0
0
   Saul   Mariaschin   Harvard
N
1947WSC
0
0
   Irwin   Rothenberg   Long Island
N
1947WSC
0
0
   John   Mandic   Oregon State
N
1947WSC
0
0
   Mat   Zunic   George Washington
N
1947WSC
0
0
   Paul   Cloyd   Wisconsin
N
1947WSC
0
0
   Abel   Rodriguez   San Francisco
N
1947WSC
0
0
   Bill   Burke   St. Mary's
N
1947WSC
0
0
   Jack   Tingle   Kentucky
N
1948WSC
0
0
   Al   Williams   Arkansas
N
1948WSC
0
0
   Don   Walker   Sam Houston State
N
1948WSC
0
0
   Jack   Parkinson   Kentucky
N
1948WSC
0
0
   CT   Parker   Louisiana Tech
N
1948WSC
0
0
   Jack   Nichols   Washington
N
1948WSC
0
0
   Leo   Katkaveck   North Carolina State
N
1948WSC
0
0
   Thorton   Jenkins   Missouri
N
1948WSC
0
0
   Ed   Hughes   San Jose State
N
1948WSC
0
0
   Fred   Bartell   Oregon
N
1949WSC
5
0
   Cliff   Barker   Kentucky
N
1949WSC
2
0
   Jim   Owens   Baylor
N
1949WSC
1
0
   Wallace   Jones   Kentucky
N
1949WSC
0
0
   Maynard   Haitcock   George Washington
N
1949WSC
0
0
   Jim   Lacy   Loyola
N
1950WSC
9
0
   Earl   Lloyd   West Virginia State
N
1950WSC
8
0
   Joe   Greenbach   Santa Clara
N
1950WSC
7
0
   Jim   Cathcart   Arkansas
N
1950WSC
6
0
   Warren   Cartier   North Carolina State
N
1950WSC
5
0
   Claude   Overton   East Central Oklahoma
N
1950WSC
4
0
   Tom   OKeefe   Georgetown
N
1950WSC
3
0
   Alan   Sawyer   UCLA
N
1950WSC
2
0
   Bill   Sharman   Southern California
N
1950WSC
1
0
   Dick   Schnittker   Ohio State
N
1950WSC
10
0
   Joe   Noertker   Virginia
N